sMarty Greenz

Met sMarty Greenz wil Martijn Van De Walle ondersteuning bieden bij de meerdere facetten ter verduurzaming van festivals, events & organisaties, zowel in voorbereidend (denk)werk als praktisch in het werkveld. Loud & Clear mocht zijn website voorzien. Bezoek de website op www.smartygreenz.be

screenshot van homepage website smarty greenz door Loud & Clear
screenshot van aanbod op website smarty greenz door Loud & Clear
screenshot van contactformulier website smarty greenz door Loud & Clear